Din Üzerine

Ashab-ı Kehf Kıssası Bana Ne Söylüyor?

Ne vakit dünya halinin içler acısı olduğunu fark etsem, istemsiz bir biçimde Kur’an’daki bu kıssayı hatırıma getiririm. Kıssa hakkında birbirinden farklı onlarca rivayet olsa da temelde benim üzerinde duracağım nokta, sanıyorum ki nesiller boyunca aktarılıp dile getirilse dahi yine de dikkatlerden kaçan yahut idrak edilemeyen tarafıyla alakalı. Burada, belki ilk…

Devamını Oku

Musa’nın Yumruğunda Hikmet Vardır

Eski Yunan filozoflarının ortaklaşa sorguladığı temel kavram: varlık. Öyle geniş bir sorgulama ki varlığın, nasıl var olabildiğinden tutun da kişiyi, insanın ve tüm mahlukâtın fiziksel ön kabullerini sorgulamaya itecek kadar derin manalara sahip. Bu sorgulama, dünya tarihinde öyle büyük sonuçlara sebebiyet vermiş ki bugün içinde yaşadığımız dünyada hali hazırdaki ideolocyaların,…

Devamını Oku